Paginabegin
Schoonmaken
Er zijn veel verschillende schoonmaakmiddelen op de markt. Hoe weet je als klant welk schoonmaakmiddel je nodig hebt en wat voor hulpmaterialen je kan gebruiken om het vuilprobleem op te lossen? Het ene schoonmaakmiddel belooft nog meer dan het andere. Burgman biedt haar klanten twee hulpmiddelen aan om hier wat meer logica in aan te brengen, de Burgman pH balk en de Cirkel van Sinner.
Als je deze hulpmiddelen gebruikt ben in staat het juiste schoonmaakmiddel en de juiste hulpmaterialen te kiezen met daarbij de juiste schoonmaaktechniek om je vuilprobleem adequaat op te lossen.

Hoe kies ik het juiste schoonmaakmiddel?

Vervuiling kunnen we het makkelijkst verwijderen met het juiste schoonmaakmiddel. Welk middel heb je nodig voor je schoonmaakprobleem? Een belangrijke vraag is: Wat is de vervuiling? Als we deze vraag kunnen beantwoorden kunnen we het juiste schoonmaakmiddel (chemie) kiezen met behulp van de Burgman pH balk.

pH-waarde
Wat is pH-waarde? De pH-waarde geeft de zuurtegraad aan. pH-waarde is een eenheid op een schaal van 0 tot 14, waarbij een pH-waarde van 7 neutraal is. Alles lager dan 7 is een zuur en alles hoger dan 7 is alkalisch (basisch). Ook schoonmaakmiddelen hebben een pH-waarde. Deze waarde geeft aan of het schoonmaakmiddel zuur, neutraal of alkalisch is. Dit is belangrijk om te weten omdat zuur en alkalisch hebben beide verschillende specifieke eigenschappen hebben.UW partner in hygiƫne

Al 30 jaar hygiƫne expert in de professionele schoonmaak & reiniging
Zuur
Een zuur schoonmaakmiddel, zoals onzeĀ Flite sanitairreiniger, heeft een pH-waarde lager dan 7 en is dus een zuur. Een zuur middel heeft een ontkalkende werking en verwijdert onder andere kalkaanslag en roest. Hoe lager de pH-waarde, hoe sterker de werking van het middel. Gebruik bij schoonmaakmiddelen met een pH-waarde lager dan 5 altijd handschoenen.

Alkalisch (basisch)
Een alkalisch schoonmaakmiddel, zoals onzeĀ Fat-Off ontvetter, heeft een pH-waarde hoger dan 7 en is dus alkalisch. Een alkalisch middel (ook wel basisch genoemd) heeft een ontvettende werking. Hoe hoger de pH-waarde, hoe sterker de werking van het middel. Gebruik bij schoonmaakmiddelen met een pH-waarde hoger dan 9 altijd handschoenen.

Mag ik schoonmaakmiddelen mengen?
Je mag een zuur en alkalisch middel nooit mengen. Beide schoonmaakmiddelen verliezen dan hun werking, maar bovenal is het levensgevaarlijk. Bij vermenging kunnen er gevaarlijke gassen vrijkomen.

Hoe kies ik de juiste schoonmaaktechniek en hulpmaterialen?

Bij het schoonmaken spelen altijd vier factoren een rol: chemie, beweging (mechanische kracht), tijd en temperatuur. Deze vier factoren hebben invloed op elkaar. Als Ć©Ć©n factor groter wordt, worden de andere factoren kleiner. Een extra factor die soms genoemd wordt is water, dit is het transportmiddel voor vervuiling. Deze factoren samen vormen de Cirkel van Sinner.

Een voorbeeld om dit duidelijk te maken: Er zit kalkaanslag op de muur in uw badkamer. Hoe moet dit worden schoongemaakt?
Chemie
Kijk eerst naar de vervuiling. In het voorbeeld willen we kalk verwijderen. Door de pH balk van Burgman weten we dat je voor het verwijderen van kalk een zuur middel nodig hebt, een product met een pH-waarde lager dan 7. Schat de vervuiling in en kies een zuur schoonmaakmiddel. Doseer het middel volgens het etiket en breng het middel aan. Dit is de factor chemie.
Aan het groter maken van de factor chemie zitten grenzen. Een hogere dosering of een agressiever middel levert niet altijd een sneller en beter schoonmaakresultaat op en is slecht voor mens en milieu. Ook het oppervlak dat we in dit voorbeeld willen schoonmaken is niet altijd bestand tegen agressieve schoonmaakmiddelen. De factor chemie is dus afhankelijk van de vervuiling en het schoon te maken oppervlak.

Tijd
We gebruiken in dit voorbeeld een zuur schoonmaakmiddel en laten dit inwerken volgens de gebruiksaanwijzing op het etiket. Op dit moment wordt vooral gebruik gemaakt van de factoren chemie en (inwerk)tijd. De factoren beweging en temperatuur zijn hier nog klein. Wil je de inwerktijd verkleinen en niet willen schrobben, dan kunnen we het product minder verdunnen of een zuurder product gebruiken. In de Cirkel van Sinner maken we de factor chemie groter en de factor tijd kleiner.
Aan het groter maken van de factor tijd zitten grenzen. Oneindig laten inwerken zal niet zorgen voor een schoon eindresultaat. Ook is het te reinigen oppervlak niet altijd bestand tegen langdurig inwerken. De factor tijd is dus afhankelijk van de vervuiling en het schoon te maken oppervlak.

Beweging
De factor beweging is in dit voorbeeld tot nu toe klein gebleven. Als factor beweging hebben we op dit moment alleen het product aangebracht. Als de factor beweging groter wordt gemaakt door te gaan schrobben met een schrobborstel zal de factor tijd kleiner worden. Eventueel kan ook nog de factor chemie kleiner worden gemaakt. Dit is beter voor mens en milieu en in sommige gevallen geeft dit een beter eindresultaat. We maken nu voornamelijk gebruik van de factoren chemie, (inwerk)tijd en beweging. De factor temperatuur is in dit voorbeeld nu nog klein.
Aan het groter maken van de factor beweging zitten grenzen. Meer beweging door bijvoorbeeld agressiever schuurmateriaal kan de ondergrond beschadigen in plaats van het alleen verwijderen van de vervuiling. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld het dichtslibben van een schuurspons bij het verwijderen van vetten. In dat geval kan beter de factor chemie worden vergroot zodat de schuurspons niet dicht slibt maar zodat de vetten oplossen. De factor beweging is dus afhankelijk van de vervuiling en het schoon te maken oppervlak.

Temperatuur
De meesteĀ schoonmaakmiddelen op waterbasis van Burgman kunnen met koud water worden gebruikt. Het reinigingsproces kan soms worden versneld als de temperatuur hoger wordt, bijvoorbeeld bij gebruik van een ovenreiniger. Verhoging van deĀ temperatuur is echter niet altijd mogelijk, omdat het materiaal dat vervuild is een te hogeĀ temperatuur soms niet kan verdragen. Er zijn ook schoonmaakmiddelen die niet verwarmd mogen worden,Ā bijvoorbeeld kalkverwijderaars. Ook is het niet aan te raden om de temperatuur te verhogen bijĀ verwijdering van eiwitresten, want bij hogere temperaturen zullen deze juist gaan stollen en vastzitten aan hetĀ oppervlak. De factor temperatuur zal dus in de meeste gevallen klein blijven en is afhankelijk van de vervuiling en het schoon te maken oppervlak.
Zoals u ziet kunt u op meerdere manieren tot een schoon eindresultaat komen en heeft u hiervoor altijd alle factoren nodig. Besef dat als u een factor kleiner wilt maken een andere factor groter moet worden.
Schoonmaken
Er zijn veel verschillende schoonmaakmiddelen op de markt. Hoe weet je als klant welk schoonmaakmiddel je nodig hebt en wat voor hulpmaterialen je kan gebruiken om het vuilprobleem op te lossen? Het ene schoonmaakmiddel belooft nog meer dan het andere. Burgman biedt haar klanten twee hulpmiddelen aan om hier wat meer logica in aan te brengen, de Burgman pH balk en de Cirkel van Sinner.
Als je deze hulpmiddelen gebruikt ben in staat het juiste schoonmaakmiddel en de juiste hulpmaterialen te kiezen met daarbij de juiste schoonmaaktechniek om je vuilprobleem adequaat op te lossen.

Hoe kies ik het juiste schoonmaakmiddel?

Vervuiling kunnen we het makkelijkst verwijderen met het juiste schoonmaakmiddel. Welk middel heb je nodig voor je schoonmaakprobleem? Een belangrijke vraag is: Wat is de vervuiling? Als we deze vraag kunnen beantwoorden kunnen we het juiste schoonmaakmiddel (chemie) kiezen met behulp van de Burgman pH balk.

pH-waarde
Wat is pH-waarde? De pH-waarde geeft de zuurtegraad aan. pH-waarde is een eenheid op een schaal van 0 tot 14, waarbij een pH-waarde van 7 neutraal is. Alles lager dan 7 is een zuur en alles hoger dan 7 is alkalisch (basisch). Ook schoonmaakmiddelen hebben een pH-waarde. Deze waarde geeft aan of het schoonmaakmiddel zuur, neutraal of alkalisch is. Dit is belangrijk om te weten omdat zuur en alkalisch hebben beide verschillende specifieke eigenschappen hebben.UW partner in hygiƫne

Al 30 jaar hygiƫne expert in de professionele schoonmaak & reiniging
Zuur
Een zuur schoonmaakmiddel, zoals onzeĀ Flite sanitairreiniger, heeft een pH-waarde lager dan 7 en is dus een zuur. Een zuur middel heeft een ontkalkende werking en verwijdert onder andere kalkaanslag en roest. Hoe lager de pH-waarde, hoe sterker de werking van het middel. Gebruik bij schoonmaakmiddelen met een pH-waarde lager dan 5 altijd handschoenen.

Alkalisch (basisch)
Een alkalisch schoonmaakmiddel, zoals onzeĀ Fat-Off ontvetter, heeft een pH-waarde hoger dan 7 en is dus alkalisch. Een alkalisch middel (ook wel basisch genoemd) heeft een ontvettende werking. Hoe hoger de pH-waarde, hoe sterker de werking van het middel. Gebruik bij schoonmaakmiddelen met een pH-waarde hoger dan 9 altijd handschoenen.

Mag ik schoonmaakmiddelen mengen?
Je mag een zuur en alkalisch middel nooit mengen. Beide schoonmaakmiddelen verliezen dan hun werking, maar bovenal is het levensgevaarlijk. Bij vermenging kunnen er gevaarlijke gassen vrijkomen.

Hoe kies ik de juiste schoonmaaktechniek en hulpmaterialen?

Bij het schoonmaken spelen altijd vier factoren een rol: chemie, beweging (mechanische kracht), tijd en temperatuur. Deze vier factoren hebben invloed op elkaar. Als Ć©Ć©n factor groter wordt, worden de andere factoren kleiner. Een extra factor die soms genoemd wordt is water, dit is het transportmiddel voor vervuiling. Deze factoren samen vormen de Cirkel van Sinner.

Een voorbeeld om dit duidelijk te maken: Er zit kalkaanslag op de muur in uw badkamer. Hoe moet dit worden schoongemaakt?
Chemie
Kijk eerst naar de vervuiling. In het voorbeeld willen we kalk verwijderen. Door de pH balk van Burgman weten we dat je voor het verwijderen van kalk een zuur middel nodig hebt, een product met een pH-waarde lager dan 7. Schat de vervuiling in en kies een zuur schoonmaakmiddel. Doseer het middel volgens het etiket en breng het middel aan. Dit is de factor chemie.
Aan het groter maken van de factor chemie zitten grenzen. Een hogere dosering of een agressiever middel levert niet altijd een sneller en beter schoonmaakresultaat op en is slecht voor mens en milieu. Ook het oppervlak dat we in dit voorbeeld willen schoonmaken is niet altijd bestand tegen agressieve schoonmaakmiddelen. De factor chemie is dus afhankelijk van de vervuiling en het schoon te maken oppervlak.

Tijd
We gebruiken in dit voorbeeld een zuur schoonmaakmiddel en laten dit inwerken volgens de gebruiksaanwijzing op het etiket. Op dit moment wordt vooral gebruik gemaakt van de factoren chemie en (inwerk)tijd. De factoren beweging en temperatuur zijn hier nog klein. Wil je de inwerktijd verkleinen en niet willen schrobben, dan kunnen we het product minder verdunnen of een zuurder product gebruiken. In de Cirkel van Sinner maken we de factor chemie groter en de factor tijd kleiner.
Aan het groter maken van de factor tijd zitten grenzen. Oneindig laten inwerken zal niet zorgen voor een schoon eindresultaat. Ook is het te reinigen oppervlak niet altijd bestand tegen langdurig inwerken. De factor tijd is dus afhankelijk van de vervuiling en het schoon te maken oppervlak.

Beweging
De factor beweging is in dit voorbeeld tot nu toe klein gebleven. Als factor beweging hebben we op dit moment alleen het product aangebracht. Als de factor beweging groter wordt gemaakt door te gaan schrobben met een schrobborstel zal de factor tijd kleiner worden. Eventueel kan ook nog de factor chemie kleiner worden gemaakt. Dit is beter voor mens en milieu en in sommige gevallen geeft dit een beter eindresultaat. We maken nu voornamelijk gebruik van de factoren chemie, (inwerk)tijd en beweging. De factor temperatuur is in dit voorbeeld nu nog klein.
Aan het groter maken van de factor beweging zitten grenzen. Meer beweging door bijvoorbeeld agressiever schuurmateriaal kan de ondergrond beschadigen in plaats van het alleen verwijderen van de vervuiling. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld het dichtslibben van een schuurspons bij het verwijderen van vetten. In dat geval kan beter de factor chemie worden vergroot zodat de schuurspons niet dicht slibt maar zodat de vetten oplossen. De factor beweging is dus afhankelijk van de vervuiling en het schoon te maken oppervlak.

Temperatuur
De meesteĀ schoonmaakmiddelen op waterbasis van Burgman kunnen met koud water worden gebruikt. Het reinigingsproces kan soms worden versneld als de temperatuur hoger wordt, bijvoorbeeld bij gebruik van een ovenreiniger. Verhoging van deĀ temperatuur is echter niet altijd mogelijk, omdat het materiaal dat vervuild is een te hogeĀ temperatuur soms niet kan verdragen. Er zijn ook schoonmaakmiddelen die niet verwarmd mogen worden,Ā bijvoorbeeld kalkverwijderaars. Ook is het niet aan te raden om de temperatuur te verhogen bijĀ verwijdering van eiwitresten, want bij hogere temperaturen zullen deze juist gaan stollen en vastzitten aan hetĀ oppervlak. De factor temperatuur zal dus in de meeste gevallen klein blijven en is afhankelijk van de vervuiling en het schoon te maken oppervlak.
Zoals u ziet kunt u op meerdere manieren tot een schoon eindresultaat komen en heeft u hiervoor altijd alle factoren nodig. Besef dat als u een factor kleiner wilt maken een andere factor groter moet worden.