“Burgman is een totaalleverancier met deskundigheid en ervaring,
waarbij het familiekarakter nog voelbaar is”.


De Menswel Groep is een samenwerkingsverband, bestaande uit drie stichtingen, om zo samen maatwerk te kunnen leveren. De stichtingen houden zich onder meer bezig met welzijnswerk en wijkwerk in de gemeente, zwembad- en sportaccommodatie verhuur en het beheer van de diverse gebouwen voor zowel binnensport als brede scholen en een buitenbad. Wij spraken Manager Bedrijfsvoering Roy Kepser over de samenwerking tussen De Menswel Groep en Burgman met betrekking tot schoonmaak, hygiëne en sanitair.

Waarom heeft u voor Burgman gekozen?

“Via een inkooptraject bij onze voetbalvereniging kwam ik als bestuurslid in contact met Burgman”, vertelt Roy. “Gezien de positieve ervaringen heb ik Burgman uitgenodigd mee te doen in een aanbestedingstraject bij onze stichtingen. Burgman bleek voor ons de beste partij op het gebied van kwaliteit, meerwaarde en prijs. Mede gezien de ervaring bij de voetbalvereniging en de positieve referenties uit het werkveld, hebben we uiteindelijke gekozen voor Burgman”.

Wat vindt u van het contact met Burgman?

Roy geeft aan dat er een vast aanspreekpunt is bij Burgman, die erop toeziet dat de afspraken worden nagekomen. “Het is op deze manier vrij eenvoudig contact te krijgen. De accountmanager zoekt zelf ook regelmatig contact op diverse niveaus binnen onze bedrijfsvoering, om zo proactief te adviseren. Bijvoorbeeld over de toepassing van schoonmaakmiddelen en -materialen”, aldus Roy.

Hoe ervaart u onze samenwerking?

“De samenwerking met Burgman is goed”. Er worden volgens Roy duidelijke afspraken gemaakt die tevens goed nagekomen worden. “Medewerkers zijn deskundig, betrokken en rechtstreeks bereikbaar. Als er zich dan toch problemen voordoen, worden die snel en naar tevredenheid opgelost, in samenwerking met onze eigen professionals”.

Wat is uw grootste uitdaging op facilitair gebied en hoe hebben wij u hiermee kunnen helpen?

“Onze stichtingen beheren en exploiteren sociaal, maatschappelijk vastgoed voor meerdere publieke opdrachtgevers”, vertelt Roy. “De uitdaging is om de kwaliteit van de accommodaties op een dusdanig niveau te houden dat gebruikers minimaal tevreden en verrast zijn. En dat de uitvoering binnen de afspraken met de opdrachtgevers past”. De Menswel Groep heeft hier volgens Roy veel hulp bij gehad van Burgman. Bijvoorbeeld door het opstellen van een schoonmaakbestek met (uren)calculatie, duidelijke werkprogramma’s en lijsten. “Daarbij is ook aandacht besteed aan ergonomie, duurzaamheid en een opleidingstraject voor onze beheerders”. Roy benadrukt dat de nazorg op locatie enorm wordt gewaardeerd door de medewerkers.

Wat maakt Burgman anders?

“Burgman is een totaalleverancier met deskundigheid en ervaring in onze branches, waarbij het familiekarakter nog voelbaar is. Betrokkenheid zit in het DNA van de medewerkers”.