Milieukeurmerken voor een duurzame leefomgeving


Donderdag 30 juli 2020
Burgman staat voor producten met een hoge kwaliteit en het duurzaam omgaan met mens, milieu en materialen. Wij streven ernaar de directe en indirecte belasting van het milieu tot een minimum te beperken. Zo verwachten wij dat onze leveranciers milieuvriendelijk produceren. Onze visie is dan ook; streven naar een gezonde, hygi├źnische en bovenal duurzame leefomgeving voor zoveel mogelijk mensen. Maar welke keurmerken zijn hiervoor belangrijk?

Belangrijke milieukeurmerken:
ISO 14001 De internationale norm voor een milieumanagementsysteem

ISO 14001 is een internationale norm waarin diverse eisen worden beschreven waaraan eenmilieumanagementsysteem moet voldoen. Het milieumanagementsysteem is, volgens deze normen, bedoeld om op een systematische manier milieuaspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren. Het systeem wordt gebruikt om een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering te borgen. De (mogelijke) milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers van de organisatie vallen ook binnen het milieumanagementsysteem. Wij dragen dit keurmerk uit via onze North Shore partner.

 Cradle to Cradle Alle materialen moeten na gebruik opnieuw inzetbaar zijn

Cradle to Cradle (C2C) is een internationaal keurmerk met vijf niveaus: basis, brons, zilver, goud en platina. De filosofie achter Cradle-to-cradle (van wieg tot wieg, ofwel: kringloop) is dat alle materialen na gebruik in een product nuttig inzetbaar zijn in een ander product. De vijf aspecten waarop een C2C certificering beoordeeld worden zijn:
  • samenstelling van de materialen
  • mogelijkheden tot hergebruik van de materialen
  • gebruik van hernieuwbare energie
  • duurzaam waterbeheer
  • sociale rechtvaardigheid
De precieze eisen waaraan voldaan moet worden, verschillen per productgroep en per niveau. Door
een breed assortiment van Hygeniq schoonmaakmiddelen hebben wij diverse producten met het Cradle to Cradle Gold certificaat in ons assortiment.

 EU Ecolabel Milieuvriendelijke producten en diensten

Het EU Ecolabel is een Europees milieukeurmerk voor producten en diensten, opgericht in 1992 met
als doel duurzamere productie en consumptie te stimuleren. Er zijn duizenden gecertificeerde duurzame reinigingsmiddelen, zepen, tissuepapier en schoonmaaktextielproducten op de Europese markt. Deze middelen en producten bevatten geen schadelijke stoffen, zijn niet giftig voor waterorganismen en maken net zo goed schoon als vergelijkbare producten. Ook zijn er milieueisen voor de verpakking: geen spuitbussen met drijfgassen en niet meer verpakkingsmateriaal dan noodzakelijk. Veel producten in ons assortiment zijn gecertificeerd met dit keurmerk.

 
Aan het laden
Aan het laden