Paginabegin
Privacyverklaring (AVG)
Burgman B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan de Manuscriptstraat 11 te (1321 NP) Almere en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 32054767.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dus om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst (dan wel aan de totstandkoming daarvan). Het gaat daarbij om de volgende persoonsgegevens:
- naam opdrachtgever
- naam van contactpersoon
- geslacht
- adresgegevens
- telefoonnummer
- emailadressen

Aan deze website is software gekoppeld waarmee gegevens worden verzameld om anonieme statistieken te maken over herkomst en gedrag van zakelijke bezoekers. Wij vragen daar geen toestemming voor.

WIJ STREVEN ER NAAR ZO MIN MOGELIJK PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN

Ā De gegevens worden vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en spannen ons in om onbevoegde toegang tot de gegevens en ook verlies en misbruik van de gegevens te voorkomen.

DOEL EN GRONDSLAG

Burgman B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan (de totstandkoming van) de overeenkomst en tevens om uitvoering te geven aan de wettelijke verplichtingen die daaraan verbonden zijn. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor promotiedoeleinden, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst, dan wel ā€“ indien dit langer is ā€“ overeenkomstig de wettelijke bewaartermijnen.

DERDEN

De persoonsgegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien een wettelijke verplichting ons daartoe zou verplichten.

GEGEVENS WIJZIGEN, INZIEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om een verzoek tot wijzigen, inzien of verwijderen van de persoonsgegevens bij ons in te dienen. Een verzoek daartoe kan per email worden verstuurd aan info@burgman.nu. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek reageren.

KLACHTEN

Wanneer u van oordeel bent dat wij onze verplichtingen niet nakomen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen.

Privacyverklaring (AVG)
Burgman B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan de Manuscriptstraat 11 te (1321 NP) Almere en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 32054767.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dus om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst (dan wel aan de totstandkoming daarvan). Het gaat daarbij om de volgende persoonsgegevens:
- naam opdrachtgever
- naam van contactpersoon
- geslacht
- adresgegevens
- telefoonnummer
- emailadressen

Aan deze website is software gekoppeld waarmee gegevens worden verzameld om anonieme statistieken te maken over herkomst en gedrag van zakelijke bezoekers. Wij vragen daar geen toestemming voor.

WIJ STREVEN ER NAAR ZO MIN MOGELIJK PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN

Ā De gegevens worden vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en spannen ons in om onbevoegde toegang tot de gegevens en ook verlies en misbruik van de gegevens te voorkomen.

DOEL EN GRONDSLAG

Burgman B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan (de totstandkoming van) de overeenkomst en tevens om uitvoering te geven aan de wettelijke verplichtingen die daaraan verbonden zijn. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor promotiedoeleinden, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst, dan wel ā€“ indien dit langer is ā€“ overeenkomstig de wettelijke bewaartermijnen.

DERDEN

De persoonsgegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien een wettelijke verplichting ons daartoe zou verplichten.

GEGEVENS WIJZIGEN, INZIEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om een verzoek tot wijzigen, inzien of verwijderen van de persoonsgegevens bij ons in te dienen. Een verzoek daartoe kan per email worden verstuurd aan info@burgman.nu. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek reageren.

KLACHTEN

Wanneer u van oordeel bent dat wij onze verplichtingen niet nakomen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen.