Info en Downloads

BURGMAN - MSDS sheets

MSDS Sheet nodig?

Burgman heeft voor alle relevante producten de MSDS sheet voor u online beschikbaar. Selecteer de details van uw product. U vindt de MSDS sheet onder downloads. Voor welk product of artikelnummer zoekt u de MSDS sheet?

 

Wat is een MSDS sheet?

Een veiligheidsinformatieblad (VIB) of Material Safety Data Sheet (MSDS) is een document dat informatie bevat over de potentiële gezondheidsrisico's die het gevolg zijn van de blootstelling aan chemicaliën of andere potentieel giftige of gevaarlijke substanties.

Daarnaast bevat een MSDS sheet ook informatie over de veilige werkprocedures en voorzorgsmaatregelen die gebruikers in acht moeten nemen wanneer ze met chemische producten werken. Het bevat de risico evaluaties over het gebruik, de opslag, de hantering en de noodprocedures met betrekking tot de beschreven substantie. Een MSDS sheet geeft veel meer informatie over de chemische stof of substantie dan het etiket of product label en wordt opgesteld door de fabrikant of leverancier. Het is bedoeld als informatiebron over de gevaren van het product, de chemische stof of het preparaat en over het veilige gebruik van het product.

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat voor alle gevaarlijke producten die worden gebruikt een recent veiligheidsblad (minder dan drie jaar oud) beschikbaar is. De MSDS sheet moet ter beschikking gesteld worden aan alle medewerkers die aan het product worden blootgesteld. Als een MSDS sheet is opgesteld in een taal die niet wordt verstaan door de werknemers, dan moet deze worden vertaald in de moedertaal van het personeel dat met de gevaarlijke stof moet omgaan. De werkgever is verplicht om voor alle gevaarlijke producten een voor iedereen verstaanbaar veiligheidsinformatieblad op te stellen. Een MSDS sheet wordt vaak niet alleen gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting, maar draagt tevens bij tot de verbetering van de veiligheid op de werkplek.